logo

PÁN SVĚTA KAREL IV.

„Když se v roce 2005 v monstrózní televizní anketě Největší Čech hledala nejvýznamnější osobnost naší historie i současnosti, vyhrál v lidovém hlasování císař Karel IV.“ Toliko Zdeněk Ležák na úvod, který mi uzmul nápad jak uvést recenzi, tudíž jsem ho s dovolením ocitoval. Co k tomu ještě dodat? Jméno Karel IV. rozpoutává v mysli našince kaleidoskop rozličných asociací. Karlova moudrá vláda obohatila pro následující století nejenom naši, ale i evropskou kulturu. Vzpomenu pouze zásadní, notoricky známé počiny v tuzemsku – přestavba Pražského hradu, zřízení Nového města pražského, založení Univerzity Karlovy a stavba nedobytné pokladnice Karlštejna. Karlův obrovský přínos byl v podpoře vzdělanosti, literatury, sochařství a malířství. Karel IV. byl vskutku velkým panovníkem, o kterém byly popsány stohy a stohy listů. Jsou  natočeny filmy, rozhlasové hry, složeny písně a je hráno divadlo. Jelikož si letos připomeneme jubilejních 700 let od narození velkého vladaře, tak lze očekávat další oslavné projekty. Kniha Karel IV. Pán světa je jedním z nich.

Novinář, publicista a šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák (*1974) přichází opět na knižní trh s vlastní kůží a svazkem, jež se věnuje slovutnému monarchovi. Autor má již na kontě publikace  obdobného zaměření, jež mapují netradiční formou naše dějiny: Stopa legionáře 1 – 2 a Ve jménu Husa. První dva jmenované tituly mne absolutně nadchly a u mistra Jana Husa jsem měl několik technických a dotěrných připomínek. Domnívám se, že si mou recenzi nedal Zdeněk do rámečku. Podívejme se tedy, jak to zvládl tentokráte. Jukneme se na zoubek nové knize. Jdeme na to.

Pokud jde o mne, nazývám tyto knihy hybridní, což znamená, že v sobě kombinují několik prvků, jako je psaný text, odborná, či dobová dokumentace, fotografie, mapy, schémata, rodokmeny a hlavně zákusek nakonec  – komiks! Zdeněk Ležák se jako šéfredaktor kultovního časopisu ABC zaměřuje převážně na tvorbu pro mládež, což je bohulibé. Jak je všeobecné známo, mladá generace moc nečte a tak je třeba jí v rámci podpory čtenářské gramotnosti podat pomocnou ruku, nebo berličku. Jít dětem na půl cesty vstříc, a to  Zdeněk činí pomocí obsahově atraktivních knih.

Zdeněk vypravuje Karlův příběh v širších souvislostech a načrtne ponejprv historické pozadí a dobové kontexty. Mnohdy tak děj uteče ke zdánlivě nesouvisející události, aby záhy čtenář pochopil, že vše souvisí se vším. Publicista si je dobře vědom, že se nejedná o lehké téma a v textu se objevují často záchranné brzdy typu – vzpomeňte si, připomeňme si, nezapomínejme, chápejte a tak dále. Samozřejmě neznáme všechny okolnosti a data, tudíž budeme občas předpokládat, nevylučovat a někdy bude i více možností výkladu.

Spisovatel císaře Karla IV. neidealizuje a předkládá obrázek významné osobnosti bez nánosu lží, patosu, či suchopárnosti v podobě dějepisných letopočtů. Zdeněk sleduje jeho drobné krůčky od narození, přes dětský věk, až po dospělý pocit uvědomění si sounáležitosti k českým zemím, jako matčinu odkazu. Čtenář tak bude svědkem přerodu křehkého dítěte, jež bylo odňato otcem despotou od matky, navzdory nelehkému dospívání, až po korunovaci císařem Svaté říše římské. Karel IV. se stal panovníkem evropského významu s málem neomezenou mocí a odtud pramení název knihy Pán světa.

Karel IV. žil ve složité době, kdy byly v neustálém střetu různé zájmy tehdejších mocných a vladař se musel nepřetržitě rozhodovat jak jednat, aby uchránil svůj post a hranice země. Karlovi se podařilo během jeho dlouhého panování uchránit českou zemi před válkou a dát jí potřebný mír k budování a nevídanému rozmachu. Vladař ukázal celému tehdejšímu světu potenciál, jež naše země a její lid v sobě má.

Ležák přirovnává závěrečný komiksový příběh k superhrdinskému, přičemž jsem trochu skřípal zuby. Skříp, skříp, ale vlastně, proč ne? Budiž. Jestliže má kniha oslovit převážně mladé publikum, tak si dovolím také malý příměr. Život panovníka provázely ustavičné boje, úklady, komploty, intriky, jež Karel IV. řešil mnohdy diplomatickou sňatkovou politikou a válku si nechával, až jako krajní řešení. Vynikal v umění diplomacie a obratném vedení zákulisních her, které dostaly přednost před použitím hrubé síly. Když si odmyslíme bájné bytosti, tak bude mladý čtenář hltat v podstatě Hru o trůny, jež má reálné kořeny v našem světě a historii.

Předešlé hybridní knihy ilustroval Zdeňkovi Michal Kocián, kterého jsem tak nějak považoval za jeho dvorního kreslíře. Život je změna a pro tentokráte je nahrazen mladou krví. Jonáš Ledecký, Matyáš Namai a Martin Pospíšil mají shodný ročník narození *1993 a jsou to vcelku holobrádci. Lze předpokládat, že se jedná o generaci, jež vyrostla na zahraničních komiksech vydavatelů DC a Marvel, což je patrno přímo v jejich tvorbě. Komiks odpovídá současným moderním nárokům, standardům a mainstreamovým trendům. Je akční, dynamický, líbivý a pěkně kolorovaný. Prostě radost pohledět.

Kreslířem komiksu je, jak jsem se dočetl jinde, barvoslepý Jonáš Ledecký. Všechna čest a klobouk dolů. Bezpochyby to je talentovaný mladý muž, který má dobře nastartováno a celou kariéru před sebou. Jonáš je podle rozhovorů a článků v médiích patřičně pyšný a sám se sebou spokojený mládenec. Rozhodně mu fandím a přeji úspěch. Tady končím s Ódou na radost a podkuřováním. Jonášův zásadní problém je, že jsem si musel přečíst, kdo že je autorem ilustrací komiksu a nemá to nic společného s tím, že má celkem tenké portfolio. Jádro pudla vidím jinde.

V Ledeckého práci spatřuji průšvih v tom, že jeho kresby jsou další, tuctové, bezduché kopie kreslířů oněch velkých vydavatelských domů. Ve skutečnosti mám občas pocit, že DC a Marvel klonují ilustrátory a udělují jim pouze odlišné signatury. Pokud by komiks uváděl jiné alias kreslíře, přešel bych to s pokrčením ramen bez povšimnutí. Domnívám se, že by si měl Jonáš najít vlastní nezaměnitelnou linku a jedinečný osobitý styl. Jinak mu hrozí, že bude slušným, leč kreslířem nevybočujícím z toho, na co jsme uvyklí z amerického mainstreamu. Někomu to třeba stačí, mě však ne. Já dávám přednost originalitě před pásovou výrobou průměrných kreslířů, kterých jsem se úhrnem   přejedl. Tak tedy Jonáši, nalijme si čistého vína. Když francouzský král vypadá jako Klark Kent, či Bruce Wayne, tak je to fakt na hovno a mohl bych pokračovat. Mimochodem, ta škraboška mi neunikla. Věř tomu, že Čtyřlístek, který tě dle tvých slov odpuzoval je mnohem původnější, než tvá kopíráková tvorba. Němeček, Saudek, Jerie, Kocián, Born, Petráček, Kobík, Jaromír 99, Fischer, Čermák a další naše autentické ilustrátory rozpoznám vždy a okamžitě. Kapíruješ?

Zdeněk Ležák uvedl v předmluvě knihy také, že obdobně jako Češi hlasovali v sousedním Německu v historické televizní sérii Die Deutschen a Karla IV. zařadili mezi největší Němce. Zrovna tak se prý mohou pyšnit císařem i v Lucembursku, Francii, Maďarsku… atd. Osobně vycházím z toho, že Karel IV. o sobě napsal, že je Čech ve svém vlastním životopise a to je podstatné. Není ani zanedbatelné hlášení se k českému původu s odkazem na starobylý panovnický rod Přemyslovců a ke slovanskosti. Dále prokazoval úctu patronu země, svatému Václavovi a jemu zasvětil novou královskou korunu. Naopak mu dávní historici vyčítali, že Říši zanedbával a němečtí letopisci jej proto nazývali popským císařem, nebo otčímem Svaté říše římské. Karla IV. nikomu nedám. Ne a ne 🙂

Kniha Karel IV. Pán světa je důstojnou poctou k 700. výročí narození „otce vlasti“ a největšího českého panovníka dne 14.května 1316. Publikace je určena dětem od 10 let a tomu odpovídá i její technické zpracování a skladba. Poutavý text Zdeňka Ležáka doprovází vnitřní ilustrace, podobizny osobností, mapy tehdejších hranic a časová osa rodiny a života Karla IV. Na závěr je čtenář sladce odměněn vydařeným kresleným příběhem, jež ve zkratce a komiksových panelech shrnuje předešlou textovou část, jež se zaměřuje převážně na mocnářovo dobrodružné dospívání. Celkem naivně doufám, že mladší čtenáři nepodlehnou sladkému mámení a přečtou si ponejprv knižní text a komiks si nechají, až jako odměnu, nebo bonus. Neuniknou jim tak žádné souvislosti a mohou spatřit v onom supráckém pojetí výjimečného člověka, který překonal svým nadčasovým odkazem propast věků a stále nám má co říct. Na jeho dědictví můžeme být právem hrdí a měli bychom se pokusit navázat na ztracenou nit. Dnešní stav naší země je v mnoha paralelách podobný době, kdy se k nám vrátil moudrý král a zjednal pořádek.

Komiksová kniha Karel IV. Pán světa vyšla v nakladatelství Edika ve společnosti Albatros Media a. s. v roce 2016.

(Visited 1 004 times, 1 visits today)
  • Hodnocení Vlčí Boudy
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Redaktor. Knihomol a komiksový nadšenec. Svého času i aktivní kreslíř, dnes na autorské dovolené. Fascinuje ho vesmír, astronomie a starobylé civilizace. Při cestách za megalitickou minulostí naplno propadá potápění a z toho plyne záliba v podvodní fotografii. Má názory, které se často rozchází s hlavním proudem, rád přemýšlí o podstatě a jde k jádru věci.


KOMENTÁŘE