logo

My Tři králové jdeme k vám

Naše dějiny jsou zároveň dlouhé i pestré a vinou se, až kamsi za obzor dávného šerověku. Je nezpochybnitelnou skutečností, že jsme držiteli úžasné země, jejíž různorodá minulost a tudíž i přítomnost je zásluhou předků vlastenců. Smutný fakt, že se občas nit ztrácí, nebo je historie nejasná, je vinou nepřátel, velezrádců lidu a dílem falzifikátorů dějin. V tomto kontextu naprosto platí okřídlená průpověď v tom smyslu, že dějiny píší vítězové.

Bohužel, ne vždy jsme byli vítězi a pány vlastního osudu. Pokoušeli se nás tvarovat pomocí meče, christianizace, germanizace, nadobro rozpustit v Rakousko-uherském kotli národů či překovat pomocí nejedné politické ideologie. Ale stále tu jsme, díky praotcům a nyní se musíme sami postarat, abychom byli!

Nikdo nesmí být a nebude zapomenut

Publicista a šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák (*1974) začíná v podobně vlasteneckém duchu Úvod ke svému komiksu Tři králové, přičemž se zaměřuje výhradně na domácí nekomunistický odboj za druhé světové války, který se stal po komunistickém převratu v roce 1948 na dalších čtyřicet let, až do roku 1989, vyloučeným tématem. Pro tehdejší prosovětský režim byl přípustný pouze jeden povolený pohled, a to ten viděný z Moskvy. Jiný názor byl umlčován, bagatelizován, zesměšňován či jinak hrubě dehonestován.

„Věřím v Boha a své pistole!“ Václav Morávek

Tady si dovolím drobnou odbočku, jež není mimo mísu a pouze poukáže na současnou  nespravedlnost, jíž se naopak dostává nezištným hrdinům komunistického odporu. Předně ruským vojákům, dále národovcům, partyzánům a jiným státním příslušníkům, kteří se probili do republiky z východu, byť pod velením oné pomlouvané Moskvy. Vlastně se situace od roku 1989 otočila o 180° jako přes kopírák a skoro to vypadá, že demagogům všech věků schází fantazie. Používají se stejně špinavé praktiky, pomluvy, předsudky a vášně vůči politicky nepohodlným. Strhávají se zase sochy, zatímco jediný korektní pohled (opět) nalézají dnešní politruci na ose Washington-Brusel-Berlín. Jak omezené a nedůstojné vůči všem, kteří za tuto vlast položili život a našli smrt daleko od domova! Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.

Tři králové

Pokud vám při zaslechnutí označení Tři králové na mysli vytanou tři mudrcové z východu, kteří navštívili Ježíše po jeho narození v Betlémě, tak ano, máte naprostou pravdu. Však asi málokdo bude vědět, že máme i tuzemské Tři krále, a nelze už nevědomost svádět na komunisty, neboť od roku 1989 proteklo koryty našich řek spousta vody. Při té příležitosti připomenu, že v roce 1998 natočil režisér Karel Kachyňa stejnojmenný sedmidílný televizní seriál a například komiksová kniha Obrázky z československých dějin přinesla čtenáři samostatnou šesti stránkovou epizodu na toto málo známé téma, v to nepočítaje další hojně dostupnou, odbornou literaturu.

„Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinnost každého uvědomělého Čecha.“ Josef Mašín

Tak tedy, něco málo faktů. Tři králové byla zpravodajská a diverzní skupina působící v rámci odbojové organizace Obrana národa. Pojmenování legendy protinacistického odboje učinilo samo pražské gestapo (Heilige drei Könige) a to na popud signatury (B†M†M), kterou za sebou sabotážní skupina provokativně zanechávala. Členy oddílu Tři králové byli vojenští důstojníci, jmenovitě Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, kteří se po obsazení Československa nacistickým Německem 15. března 1939 a rozpuštění vojska nesmířili s porobou a aktivně se zapojili do armádou organizované Obrany národa. Nicméně i tuto organizaci gestapo postupně eliminovalo a tehdy nadešel čas našich Tří králů v nerovném boji…

Grafický román 

Kniha je na první dojem nevýrazná a musím se přiznat, že jsem komiks z tohoto důvodu i několikrát v knihkupectví minul, neboť přebal evokuje gangsterskou přestřelku někde ve Spojených státech třicátých let minulého století. Stejně tak je použitý stříbrný font v názvu knihy mdlý a orientační silueta pražského hradu tone v nevýrazných temných barvách. Problém s knižním přebalem není toho rázu, že by se nedržel striktně historických reálií v mužském odívání. Ale jak jsem uvedl, knihu přehlédnete i proto, že jí chybně vyhodnotíte a zařadíte mezi gangsterky (cigárko v koutku úst), kterých je všude dvanáct do tuctu. Asi by to chtělo pro příště něco originálnějšího a poutavějšího, neboť stále platí, že obálka a přebal zkrátka prodává. Je to obdobné jako s láskou na první pohled, pomyslná jiskra přeskočí rychle, nebo vůbec.

Situace je o poznání lepší, když knihu otevřete a zalistujete stostránkovým komiksem, doplněným o medailonky hlavních postav a galerii skic. Sehrané duo Zdeněk Ležák a kreslíř Michal Kocián (*1960) už má za sebou několik hybridních knih s komiksem na závěr, nebo ryzích komiksů a lze tudíž prohlásit, že nasbíralo dostatek zkušeností, jak pracovat s dějepisným formátem. Avšak zde v kresleném příběhu Tři králové mám poprvé pocit skutečného filmového pásu a nikoliv povedeného, leč dokumentárního komiksu. Je zřejmé, že se Zdeněk ve svém scénáři i ději soustředil mnohem více na lidskou stránku či vyvolání emoce, než na faktograficky přesná data, v čemž mu vydatně sekunduje ostře realistická až explicitní ilustrace. Větší měrou se taktéž nechal unášet vlastní invencí, což sám potvrzuje.

Například Václava Morávka umístil okamžitě v úvodu komiksu do odbojového oddílu, ač se připojil k Balabánovi a Mašínovi později. U některých událostí pak existuje hned několik možností výkladu, jak se odehrály a autor se kloní k těm pro něj nejpravděpodobnějším. Některé skutky Tří králů jsou totiž považovány za městské legendy, takoví to byli divočáci, a je diskutabilní zda se skutečně staly. Zdeněk tvrdí, že prokazatelně ano. Dále říká, že procestoval, i opakovaně, místa, jež se přímo dotýkají jeho líčení a snažil se tam nasát genius loci. Já se domnívám, že vydaná energie nevyšla vniveč, nebyla zbytečnou námahou a autorova vynalézavost v umělecké tvorbě vystihuje nejlépe nuance v označení grafický román, nežli komiks. Je to plnohodnotný grafický román, jež je důstojnou poctou mravním vzorům a hrdinům našeho národa.

Komiksová kniha Tři králové vyšla v nakladatelství ARGO v roce 2017.       

(Visited 1 045 times, 1 visits today)
  • Hodnocení Vlčí Boudy
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Redaktor. Knihomol a komiksový nadšenec. Svého času i aktivní kreslíř, dnes na autorské dovolené. Fascinuje ho vesmír, astronomie a starobylé civilizace. Při cestách za megalitickou minulostí naplno propadá potápění a z toho plyne záliba v podvodní fotografii. Má názory, které se často rozchází s hlavním proudem, rád přemýšlí o podstatě a jde k jádru věci.


KOMENTÁŘE