logo

CELEBRITA KAREL IV.

Letošní rok se nesl, krom běžného mediálního šumu, převážně ve znamení velkého vladaře Karla IV. a oslav jeho narozenin, od kterých uplynulo kulatých 700 let. Pouze připomenu, že se narodil 14. května 1316. Toto letí. Co si budeme povídat, byla to veliká událost a ještě v dnešních dnech se dají vypozorovat dozvuky adorace ohromného muže. Lidé čekali od časného rána ve frontě, aby mohli spatřit české korunovační klenoty, mimořádně vystavené ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Kulturní  počiny, duchovní akce a mše nebraly konce. Televize odvysílala rozličné dokumenty, celovečerní filmy a názory všemožných mluvících hlav. Kdo chce dnes ve veřejném životě něco znamenat, tak se musel obsesivně vyjádřit k aktuálnímu tématu, kterému ani zbla nerozumí a našly se i zlé a pomlouvačné jazyky. Nejeden potentát bledl závistí a plival na ikonu jedovatou žluč přes propast času. Rádiové vlny nezůstaly nic dlužny a zahltily éter. Tiskařské rotačky vychrlily na tuzemský trh nepřebernou lavinu novinových článků, časopisů, magazínů, knih a také komiksů, jejichž obsah opanoval životní příběh krále českého a císaře římského, Karla IV.  Pater patriae.

Září přineslo na pulty knihkupců další kousek o Karlu IV. a přičinilo se o to nakladatelství Fragment ve společnosti Albatros Media a. s. v roce 2016. Komiksová kniha nese lakonický název Karel IV. a patří do edice Obrázkové čtení. Autory kresleného příběhu jsou Martin Pitro s Petrem Vokáčem a o vizuál se postaral Antonín Šplíchal.

Komiksová kniha začne ponejprv u rodičů velikána a představí čtenáři matku a otce Karla IV. –   Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského. Následuje narození dědice trůnu, který dostal jméno Václav na paměť knížete svatého Václava. Pro upřesnění, jméno Karel získal chlapec, až při pozdějším biřmování. Biografický příběh popisuje neradostné dětství v Čechách a únos od maminky, jíž viděl v onen okamžik naposledy. Dále pokračuje osudová pouť vyvoleného cestou do Francie, školní výukou, drsným dospíváním a návratem do zpustlých Čech, kde mladý muž odstartoval svou velkolepou cestu na post nejmocnějšího muže tehdejšího světa.

Obrázkové vyprávění se pokouší držet časové osy, ale mnohem větší důraz je kladen na klíčové okamžiky a zásadní mezníky v životě vladaře. Jednotlivé kapitoly popisují například vznik Nového Města pražského, založení Karlovy univerzity, stavbu hradu Karlštejn, či budování Karlova mostu a konec patří, jak jinak, Karlovu skonu, neboť ani císař nedokáže vzdorovat neúprosnému času.

Rozdělení komiksu je rozumné a dobře se vstřebává po menších částech, což ocení zejména nezkrotná mládež. Nejde tedy o nudný běh na dlouhé tratě, ale o krátké souhrnné kapitolky, které postihují vybraný dějinný úsek a zachycují vše podstatné. Přesto se občas stane, že historka má přesah tu proti toku času a jindy poskočí o něco napřed, do budoucnosti. Například Jan Pancíř ze Smojna je nejdříve popraven, jako loupeživý rytíř (str. 22 – 23), aby na straně 40 zachránil monarchovi život. Logičnost si dala pauzu.

Po grafické stránce je vázaná kniha s laminovaným potahem slušně vyvedena. Předsádka představuje hlavní aktéry s krátkým popiskem a datem narození a úmrtí. Jestliže by byla potištěna i zadní bílá předsádka, tak by se jednalo o pěkné pexeso 🙂 Každá jedna kapitola započne zúženým výběrem ústředních postav, jež jsou důležité pro děj dané epizody. Malované komiksové panely ustupují často psanému textu, který je zcela vyplňuje, a na to, že má kniha pouhých 48 stran nabízí úctyhodnou dávku čtení. Publikace je zakončena seznamem manželek Karla IV. s krátkým životopisem a seznamem zemí Koruny české. Zcela na okraj, svého času patřilo Braniborsko s Berlínem pod země Koruny české. Mazec, co?

Ilustrace Antonína Šplíchala mají lehkou linku a jistě potěší nejedno dětské oko. Koloring  a následné digitální efekty jsou průměrné. Sloučení vypravování silného příběhu, jež má oporu v minulosti, s krásnou nadsázkou, humorem a kupou pořekadel je dokonalou volbou pro zvídavé prcky. Kniha je určena dětem od 7 let a všem starším nevzdělaným křupanům.

Karel IV. – byl chápán z dnešního pohledu, především výrazným politikem evropského formátu. Jeho činy státníka, mezi něž patří podpora plošné vzdělanosti, následovaná rozmachem architektury, literatury a výtvarného umění, vyústila v hospodářské vzedmutí a nebývalé ekonomické posílení českých zemí. Co je ovšem podstatné, jeho výše uvedené panovnické činy vedly k završení přemyslovského úsilí o výstavbu nezávislého českého státu. Domnívám se, že to je závěr, který by si měl mladý čtenář po zaklapnutí komiksu odnášet. Nejsme slabí, ani hloupí a nesvéprávní lidé, aby nám musel vládnout kdosi zvenčí, jak je nám neustále podsouváno. Jako národ máme bohaté dějiny a naši předci dokázali náramné skutky. Spolu to dokážeme zas a znovu.

(Visited 1 229 times, 1 visits today)
  • Hodnocení Vlčí Boudy
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Redaktor. Knihomol a komiksový nadšenec. Svého času i aktivní kreslíř, dnes na autorské dovolené. Fascinuje ho vesmír, astronomie a starobylé civilizace. Při cestách za megalitickou minulostí naplno propadá potápění a z toho plyne záliba v podvodní fotografii. Má názory, které se často rozchází s hlavním proudem, rád přemýšlí o podstatě a jde k jádru věci.


KOMENTÁŘE