logo

NAJDI SI VLASTNÍHO MIMOZEMŠŤANA

Žijeme ve zvláštní době. Mediokracie nám každý den tluče klíny do hlavy. Na nic už nejsou finance. Mnohdy není čas, ani chuť se věnovat veřejně prospěšným věcem. Za peníze daňového poplatníka se budují obří tunely, aby se vzbudilo zdání legitimity utracených peněz. Zakládají se nesčetné organizace a komise pro každé hovno a tyto dokonale vysávají státní rozpočet, aniž by konaly obecné blaho. Divná doba. Moc divná.

Bohulibé a ušlechtilé záměry skomírají na periferii zájmu a mnohdy je vybízena široká veřejnost, aby podpořila to či ono. Sbíráme víčka od PET lahví a jiné nesmysly. Po neblahých zkušenostech, kdy se často prokázalo, že prostředky nedorazily tam, kam měly, se ukazuje, že důvěra podpořit cokoliv, kdekoliv a kohokoliv je na bodu mrazu. Nedivme se, lidé přicházejí o iluze, peněz ubývá a lhostejnost je součástí běžného života.

Jestliže chcete utéct z této stránky, neboť máte pocit, že budu plkat na neoblíbené a depresivní téma nesplatitelný státní dluh, tak zadržte. Vše souvisí se vším a pomalu se dostávám k jádru pudla. Málokdo dnes věří, že si může osvojit na dálku malého černouška, nebo zachránit dětského otroka na druhém konci planety. Nějak se to prostě nedaří a peníze skončí povětšinou v kapse místního tyrana. Jak tedy naplnit své ego přetékající empatií a někomu pomoci? Co si takhle adoptovat vlastního mimozemšťana?

Myslíte, že blázním? Nikoliv, jsme mimoňský webzine a téma je tak více jak příznačné. Stačí si do svého počítače stáhnout nutnou aplikaci BOINC Manager a rázem jste součástí celosvětové sítě Seti@home. Co by si mohl nerd, věčně sedící před monitorem, přát více, než propůjčit část výpočetního prostoru počítače dle svého uvážení a výkonosti stroje. Mít dokonalý přehled o vlastních aktivitách a tyto spravovat. Takříkajíc nedělat nic a přitom napomáhat. Aneb, vlk se nažere a koza zůstane celá. Na začátku článku jsem zmínil neustále omílaný finanční nedostatek a nebude jistě překvapením, že se týká i tohoto projektu. Zcela jistě se tak může stát, že vám přijde mail s prosbou o peněžní pomoc. Krásou celé věci je, že člověk, který nemůže přispět finančně, může podpořit projekt kouskem virtuálního prostoru. To nikomu neublíží. Mi rozhodně ne.

Uvědomělý jedinec by mě mohl nařknout z povrchnosti a jalovosti. „Hledat „ítího“, kdo to kdy slyšel? Je třeba zachránit deštné pralesy a najít lék proti rakovině“. Dobře, pro Mirka Dušína dnešní doby je zde také řešení.  Může pomáhat léčit nemoci, studovat údajné globální oteplování, objevovat pulsary a dělat mnoho dalších vědeckých výzkumů. Je to opravdu jednoduché:

http://setiathome.berkeley.edu/index.php
http://seti.czechnationalteam.cz/

Dále jsou použity lehce upravené texty převzaté z oficiálních stránek projektu Seti@home

Informace o projektu: Tento téměř 50 let trvající výzkum stál v roce 1999 u zrodu jednoho z nejznámějších distribuovaných výpočtů. Jedná se o velice zajímavý a vskutku nadčasový projekt, který zajisté zaujme všechny nadšence vesmíru, kterým vrtá v hlavě pravděpodobně nejzásadnější otázka lidstva:

„Jsme ve vesmíru sami?“ Projekt Seti@home má k dispozici největší radioteleskop na světě, který se nachází v Arecibu (Puerto Rico). Jeho prostřednictvím dochází k záznamu vesmírného šumu v jeho rádiové podobě. Následně je tento záznam zbaven běžných rušení a ve výsledném signálu se hledá jakákoliv anomálie, kterou by mohlo mít na svědomí vysílání mimozemských civilizací. Projekt měl za dobu své existence několik desítek kandidátů na takovýto signál, ale skutečný důkaz nebyl zatím nalezen.

Fermiho paradox: Galaxie by měla být plná civilizací, ale kde tedy jsou? Znamená více než padesátileté marné pátrání po mimozemských civilizací jasný důkaz toho, že jsme v naší Galaxii sami? Právě těmito otázkami se v polovině minulého století zabýval fyzik Enrico Fermi. Velice známá je i tzv. Drakeova rovnice, která odpovídá na otázku kolik je vlastně mimozemských civilizací ve vesmíru, popř. v naší Galaxii.

SETI: SETI není jen amatérským skenováním oblohy. Pokud bychom měli ve stručnosti charakterizovat náplň tohoto projektu, pak se jedná o analýzu zachycených signálů z vesmíru. Projekt SETI@Home je právem označován za průkopníka distribuovaných výpočtů. Cílem je objevit signály umělého původu, které by potvrdily přítomnost mimozemské civilizace. K zachycení přicházejících signálů se využívá největšího radioteleskopu na světě v portorickém Arecibu s průměrem talíře 306 m. Signály zachycené radioteleskopem se ovšem skládají převážně z rádiového šumu. Toto rušení je tvořeno signály z pulzarů a kvazarů ve vesmíru, televizním a satelitním vysíláním, případně radarovou navigací. Důkladná analýza zachycených signálů proto vyžaduje obrovský výpočetní výkon, který se stal dostupným až s příchodem distribuovaných výpočtů.

Astropulse: Projekt Seti@home není jediným DC projektem, který pod hlavičkou SETI vzniknul. Díky podprojektu Astropulse, by vaše počítače mohly odhalit nejen mimozemský signál, ale i jiná dosud neznámá tajemství vesmíru.

Sejdeme se v nekonečnu a možná ještě dál, já už počítám…

(Visited 170 times, 1 visits today)
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Redaktor. Knihomol a komiksový nadšenec. Svého času i aktivní kreslíř, dnes na autorské dovolené. Fascinuje ho vesmír, astronomie a starobylé civilizace. Při cestách za megalitickou minulostí naplno propadá potápění a z toho plyne záliba v podvodní fotografii. Má názory, které se často rozchází s hlavním proudem, rád přemýšlí o podstatě a jde k jádru věci.


KOMENTÁŘE