logo

HEX se čte na EX

Příběh, který se vám pokusím převyprávět, by byl ukázkovou historkou o honu na čarodějnice, ale v několika málo ohledech se přece jen odlišuje. Ačkoliv se děj knihy odehrává v současnosti, v městečku Black Spring, jež je stiženo jařmem tři sta padesát let trvající kletby, tak bude nezbytný návrat do minulosti,  pro pochopení kauzality.

Přes propast času se vydáme do Nového světa, léta Páně 1664. Přesněji do holandské zálesácké osady zvané New Beeck, jež byla posléze roku 1713 přejmenována na dodnes používaný Black Spring. Stěžejní pro naše vypravování bude ovšem rok 1664, přidržme se ho.

1664 Black Spring

Na zmíněné lokalitě a v uvedeném čase žila byla jedna žena. Jmenovala se Katherine van  Wylerová, jež vešla později ve známost jako Černoskalská čarodějnice, ale to předbíhám.

Katherine bydlela sama v lese, myšleno bez mužských ramen, a měla dvě malé děti. Syna a dceru. Lidé se na ni z tohoto důvodu dívali skrz prsty a říkalo se o ní, že se peleší s rudokožci. Navíc si dovolila na tehdejší dobu neslýchanou věc – vystoupila z církve, a zakrátko si na ni kdekdo ukazoval prstem. K tomu si připočtěme podezření z účasti na pohanských rituálech… Jenomže, to hlavní mělo teprve přijít.

Onoho roku umřel její devítiletý synek na neštovice. Očití svědci přísahali na Svatou knihu Bibli, že spatřili Katherine, jak plna žalu v lese pohřbívá jeho tělo. Avšak o několik dní později obyvatelé městečka viděli chlapce, jak se prochází po ulicích!

Pro pověrčivé lidi se jednalo o definitivní potvrzení praktikování čarodějnictví a Katherine byla potrestána hrdelním právem. Nicméně dříve, než byl ortel naplněn, byla drasticky mučena a donucena zabít oživeného syna vlastníma rukama. Pokud by neuposlechla, soudci by zavraždili i její dceru! Načež byla v aktu milosrdenství odsouzena k smrti oběšením. Ovšem i zde se ukrývala drobná záludnost, musela skočit sama na výraz pokání. Její tělo bylo pohozeno do takzvané čarodějnické tůně v lese a mohlo by se zdát, že je všemu konec. Ale omyl vážení, tady právě vše začalo! Zde a v tomto bodě se zrodila Černoskalská čarodějnice! Jak se to stalo? Nevíme, prostě jsou věci mezi nebem a zemí, s tím se smiřme.

Zlo plodí zlo

Po těchto neblahých událostech následují léta plná záhadných mizení osadníků, úmrtí, sebevražd a paranormálních anomálií. Snad netřeba říkat, že všemu z dálky přihlíží šeptající zjevení Katherine van  Wylerové, jíž bylo tak strašlivě ublíženo tím, že si musela vybrat mezi svými dětmi, a její smrt uvolnila pradávnou sílu, která se mstí po tři sta padesát let lidem z Black Springu.

Jediného vítězství, kterého obyvatelé časem dosáhli, bylo sešití úst, očí a spoutání přízraku řetězy, takže nemůže pronášet svá uhrančivá zaklínadla a škodit. Logicky vás napadne, že by se lidé mohli odstěhovat, ale ani to nelze. Delší nepřítomnost v Black Springu dohání člověka k totální malomyslnosti a neodbytným myšlenkám na sebevraždu. Zkrátka, není úniku.

Přítomnost

Všem zasvěceným je jasné, že městys je paranormální časovaná bomba. A tak se kdysi zrodila organizace HEX, která skrývá čarodějnici všem na očích. Dohlíží na to, aby si městečko v izolaci zachovalo svůj status quo, a lidé zvenčí zůstali v nevědomosti a nepojali podezření. Neboť kdykoliv se do záležitosti zapletla (přespolní) veřejnost, nebo zpravodajské služby, tak v Black Springu umírali lidé.

A ten čas lámání chleba opět nadešel…

Mrazivý HEX 

Stephen King prohlásil o knize holandského spisovatele jménem Thomas Olde Heuvelt (*1983), že je „Naprosto, úžasně originální.“ A já nemohu jinak, než souhlasit s mistrem.

HEX se obsahem přibližuje Kingovu znamenitému románu Řbitov zviřátek a bere si za námět i obdobný motiv. Když vyškrtám určité věci či omáčku kolem a půjdu až na dřeň, tak mi zůstane nakonec cosi mrazivého. Oním tématem je onemocnění duše dospělého jedince a uzdravení se ze ztráty blízkého. Jistě, je přirozené, že nám s věkem odejdou babička s dědou, rodiče, ale vlastní děti by nás neměly ve frontě na věčnost předběhnout. Je to nepřirozený a naprosto nepopsatelný duševní otřes. Vlastně jenom při té představě tuhne krev v žilách a nejsem si ani jist, zda se dá s podobnou ztrátou vůbec někdy smířit.

Jestliže jsem se jal srovnávat s Králem hororu, nelze nevzpomenout na jeho další román Pod kupolí. Situace v knize HEX je zprvu méně zřejmá, ale po určitých událostech je již totožná. I tady je komunita malého městečka lapena neviditelnou bariérou a obyvatelé jsou odkázáni pouze sami na sebe. Čtenář může díky navozené situaci sledovat rychlý rozpad společnosti a charakterů na téměř atomární úroveň. Lidé Black Springu odhazují sociální návyky 21. století a skoro v reálném čase se propadají ke zpátečnickému modlaření, jež nevyhnutelně směřuje k brutálnímu násilí a krveprolití. Autor knihy uvěřitelně simuluje selhání státní autority a úřadů, které už nikdo nerespektuje a populace se začíná řídit davovým fenoménem, jako divá zvěř.

Horor HEX nabízí čtenáři brilantní kombinaci temného novověku a soudobých nejmodernějších technologií, aplikací, a jiných udělátek, které používají krotitelé duchů v Black Springu jako exorcisté kříž. Leč marně, stačí banální výpadek elektřiny a dřímající duch středověku nás přesvědčí o naší domýšlivosti. Thomas O. Heuvelt také vytyčuje pevné mantinely mezi zdravým rozumem a absolutním šílenstvím. A ať si už myslíte cokoliv, věřte, že ona hranice je nesmírně křehká. Závěrem, abych to nějak uzavřel, Řbitov zviřátek Stephena Kinga považuji za jeden z nejděsuplnějších hororů všech dob a HEX můžete klidně brát jako volné pokračování s neklesající kvalitou. Hrůza má nové alias – je to HEX!

Kniha HEX vyšla v nakladatelství ARGO v edici Fantastika v roce 2017. Překlad provedl Milan Žáček.

(Visited 632 times, 1 visits today)
  • Hodnocení Vlčí Boudy
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Redaktor. Knihomol a komiksový nadšenec. Svého času i aktivní kreslíř, dnes na autorské dovolené. Fascinuje ho vesmír, astronomie a starobylé civilizace. Při cestách za megalitickou minulostí naplno propadá potápění a z toho plyne záliba v podvodní fotografii. Má názory, které se často rozchází s hlavním proudem, rád přemýšlí o podstatě a jde k jádru věci.


KOMENTÁŘE