logo

Cesta nadpřirozených bytostí literaturou

Bájné bytosti se vyskytují v podstatné části subžánru fantasy, vystupují v dobových textech, neoddělitelně patří k lidové slovesnosti. Naopak teoretických prací o fantastice nenajdeme mnoho. Tím spíše by pozornosti jejích příznivců neměla uniknout kniha Jana Lukavce Bytosti na pomezí. Jejími hrdiny jsou imaginární entity, které se pohybují na hranicích mezi světem živých a mrtvých, lidí a zvířat, smrtelníků a bohů.

Spisovatel a kulturní redaktor Jan Lukavec se tematikou literární fantastiky zabýval už ve své dřívější pozoruhodné práci Zneklidňující svět zrcadel. V Bytostech na pomezí se odvážně a s badatelským zaujetím vydal do nepřehledného labyrintu nadpřirozených a magických stvoření, zrozených z člověčího strachu a touhy.

Pokusil se zmapovat jev, který zarazí každého všímavého čtenáře: pestré a nezřídka rozporuplné podoby těchto bytostí napříč dějinami literatury. Pátrá po kořenech a narativních rolích upírů, vil, vlkodlaků, draků, andělů, ďáblů, zombií, jednorožců, medúz, obrů a elfů. Pečlivě sestavené kaleidoskopy myticko-literárních genezí přinášejí dobrodružství větší než leckterý román ve stylu meče a kouzel, napětí silnější než obyčejná detektivka.

Je fascinující sledovat, jak představy o bytostech na pomezí našeho reálného světa vznikaly, projevovaly se v mýtech, pověstech, ve folklóru. Pokolení si je předávala, přecházely mezi epochami, kulturami, zeměmi. Každý ten krok něco přidal, ubral, upravil. Vstoupily do psaných příběhů; literát je méně vázán tradicí než lidový vypravěč, dovolí si přimyslet a přidat nové charakteristiky, výraznější otisk své osobnosti a vlastní představivosti. S během staletí a kulturním vývojem se měnila estetická měřítka, atmosféra doby, požadavky čtenářské obce. Transformací procházely i fiktivní fantastické bytosti…

Elfové začínali jako trpaslíci a specifická odrůda upírů. Upíři od lačných mrtvol přepluli přes Vlada Tepese k ušlechtilým eroticky přitažlivým objektům (a hůř, navštěvují i školku!). Trpaslíci dospěli od zemních duchů k sádrovým figurkám nebo věčně popuzeným válečníkům v přebujelé zbroji. Jednorožcem bylo zváno drsné, huňaté a nebezpečné zvíře i vznosně subtilní bílý kůň s křišťálovým rohem. Titáni, lidožraví obři, roztomilý obřík v kruhu zvířátek.

Přeměny úchvatné i šokující – ty, které zachytily příběhy počínaje (nejen) básníkem Ovidiem, ale i samotný proces tvůrčí imaginace, v němž nadpřirozené bytosti morfují do nových a nových identit. Jan Lukavec pečlivě dokládá svá zjištění informacemi o literárních i filmových dílech, v nichž se objevují přelomová zobrazení různých fiktivních stvoření. Ale nespokojuje se jen přehledem rodokmenů základní sestavy stvůr. Hledá vyšší souvislosti mezi kulturními stopami – třeba mezi fikčními světy a univerzy náboženské víry. Uvažuje o vztazích mezi dobrem a zlem v kapitole „O napraveném ďáblovi, pohodových zombících a „rasismu“ J. R. R. Tolkiena“. Zastaví se u „odmítání dospět a hledání „Božího království“.

Bytosti na pomezí jsou víc než čtivým a informačně bohatým exkurzem do kulturní antropologie a dějin literatury od starověku až po moderní „popíkový“ styl. Nabízejí jeden z klíčů k žánru fantastiky a sondu do podstaty magického myšlení. Osvětlují, proč se fantaskní bytosti usídlily navzdory všem předpokladům v postinformační, technikou prošpikované společnosti.

Jan Lukavec ve své brilantní, propracované studii přehledně shrnul obrovské množství materiálu. Předložil řadu zajímavých odpovědí – a nemálo podnětů pro další badatele. Vesmír lidské fantazie se tak trochu podobá tomu skutečnému, který nás obklopuje. Je konečný, ale ztrácí se v hlubinách věků; přitom neustále přináší něco nového. Můžeme jím proplouvat bez omezení a stále nacházet dosud neznámé relikty, odhalovat netušené vazby.

Ten, kdo si od fantastiky udržuje odstup a necítí potřebu jí rozumět, bezpochyby prohlásí, zda má smysl se zabývat „takovými vymyšlenostmi“. Jistěže má, jak autor konstatuje v úvodu. Bytosti na pomezí „… nám stále znovu a znovu kladou otázku, jakou bytostí je člověk a čím vším se může stávat.“

Pokud máte rádi historii, literaturu, kulturní záhady a fantastiku, krásně vázaná a vypravená kniha o Bytostech na pomezí vám nesmí uniknout.

(Visited 461 times, 1 visits today)
  • Hodnocení Vlčí Boudy
Líbil se ti článek? Okomentuj ho níže.

O AUTOROVI

Text převzat z časopisu Interkom ČS fandomu.


KOMENTÁŘE